Beboer på kasserne

Informasjon til beboere på kaserne Heistad i Skjold leir

1. Innledning
For at alle som skal bo på kaserne i Skjold leir skal få den informasjonen som er påkrevet, er det helt nødvendig å gi ut en felles informasjon i forkant av oppmøte i leiren.
Informasjonen omhandler hvordan beboerne skal forholde seg når de bor en av Forsvarets fasiliteter.
Alle som har fått innkvartering i Skjold leir skal bo på kaserne Heistad som er innerste kaserne på høyre side i leiren.

2. Adgang til Skjold leir
Alle som skal bo i leiren vil få Forsvarets adgangskort som gir tilgang til Skjold leir i den perioden vedkommende skal bo i leiren.
Adgangskort deles ut ved første innpassering i Skjold leir ved personlig oppmøte og kvittering for kortet hos vaktkommandør, kortet gir adgang til Skjold leir hele døgnet..
Adgangskortet skal vises uoppfordret til vakten som står i hovedporten ved all ut/innpassering.
Adgangskortet gir kun tilgang til innpassering i leiren og kaserne Heistad, dermed er det ikke fri ferdsel til andre deler av leiren.
Ved avreise fra Skjold leir, skal beboerne levere adgangskortet i vakta.
Vaktkommandør og vaktmannskaper vil få en alfabetisk liste som viser hvor den enkelte bor og hvor lenge vedkommende skal bo leiren, dette for å ha god kontroll på hvem som bor i leiren.

3. Parkering
Alle kjøretøyer skal parkere på oppstillingsplassen ved kaserne Heistad.
Ved manglende plass på oppstillingsplassen, skal det parkeres på baksiden av kasernen.

4. Romfordeling/sengklær/branninstruks
Det er seks sengeplasser på hvert rom unntatt to rom som har fire sengeplasser
Det vil bli utarbeidet en romliste for hvert rom som viser hvem som bor på det enkelte rom.
Daghavende offiser og vaktkommandør vil få kopi av romlisten, for at de på en enkel måte skal kunne oppsøke personer hvis noe uforutsett oppstår.
Alle rom har oppredde senger, sengklærne skal tas av og legges på sengen når beboerne flytter ut.
Beboerne må ta med seg handklær for oppholdet.
Det er et stort oppholdsrom/peisestue på kasernen
Branninstruks for kaserne vil ligges ut på rommene, alle beboerne skal sette seg inn i branninstruksen.

5. Bruk av dusj og toalett fasiliteter
Det er dusj og toalettfasiliteter i alle etasjene på kaserne Heistad.
Arrangøren vil regulere bruke av disse for kvinner og menn, oppslag om dette vil stå på dusj/toalett døren.

6. Bespisning
ISS Skjold Velferdskantine vil tilby alle beboere i Skjold leir frokost bufe
i tidsrommet 0630-1000 til en pris av 95,- for voksne og 65,- for barn. Familiepakke (2 voksne og 2 barn), kr. 2.100,- for hele uken.

I tillegg kan beboerne benytte kantinen i åpningstiden, det er middagsservering på kantinen.
Kantinen ligger like utenfor leiren mot Øverbygd sentrum.
Ved spørsmål, kontakt kantinen på telefon 469 25 467
Det er ikke tillatt å lage varm mat på rommene på kasernen og det er ikke kjøleskap på rommene

7. Transport
Det blir oppsatt transport fra Skjold leir til Råvatn, transporten vil gå til faste tidspunkter.
Hvis ruten benyttes minimalt, vil arrangøren vurdere behovet for at den skal kjøres.

8. Søppelhåndtering/ryddighet
All restavfall skal avhendes i søppelcontainer som står ved kaserne Heistad
Annet søppel skal avhendes på miljøstasjon i Skjold leir
Ved avreise skal all søppel fjernes fra rommet og avhendes i søppelcontainer eller på miljøstasjon.
Forsvaret personell har gode rutiner ved å tømme all søppel på forlegning og fellesrommene hver morgen. LS 2016 ønsker at beboerne skal gjøre det samme under sitt opphold på kaserne Heistad.
Det er den enkelte beboers ansvar å holde det ryddig i og utenfor kaserne Heistad.

9. Betaling
Priser for innkvartering er som følger:
En sengeplass pr. uke: 750.-
Et firemannsrom: 3 000.-
Et seksmannsrom: 4 500,-
Beløpet skal betales til konto 4776 18 43830 innen 5. juli, innbetalingen merkes «kaserne»

10. Alkohol/fotografering
Det er ikke tillatt å nyte alkohol utendørs i Skjold leir, det oppfordres til måtehold ved bruk av alkohol på kasernen..
Fotografering i Skjold leir er ikke tillatt

11. Viktige telefon nummer, Skjold leir
Hvis noe uforutsett skjer, skal følgende telefon nummer benyttes:
Daghavende offiser: 970 48 702
Vakt: 778 92 499

Comments are closed