Jakter hus, hytter, bobiler og campingvogner

16.april kunne man lese en artikkel i bladet Nordlys om Landsskytterstevnet 2016, og de utfordringer et så stort arrangement gir en liten bygd når det gjelder innkvartering.

Med et innrykk av 3500 skyttere og deres familier øker befolkningen i Målselv med drøye ti tusen mennesker i løpet av Landskytterstevnet som pågår fra 29. juli til og med 5. august.

– Med totalt sju Landsskytterstevner som er arrangert i Målselv har vi lang erfaring i å arrangere dette store stevnet, sier Odd Thomassen.

Likevel er innkvartering hver gang et puslespill og en stor utfordring for arrangøren. Ikke minst fordi en viss del av deltagerne venter i det lengste med å henvende seg med ønske om overnatting.

Se faksimile av hele artikkelen:
faksimile nordlys 15 april - innkvartering

Comments are closed