Presse og Info

Pressetjenesten under LS 2016 vil bli lagt opp etter samme mønster som under tidligere stevner. Arrangøren legger opp til at tilreisende journalister, fotografer og andre mediefolk skal få de beste arbeidsforhold under hele oppholdet.

Pressesenter
LS - pressesenterDet etableres et eget pressesenter i Adm.bygget. på Råvatn skytebane – samme sted som under arrangementet i 2006. Rommet utstyres med tilstrekkelig antall arbeidsbord, kabel og trådløst bredbånd, strømuttak samt speiling av storskjerm fra Arenaproduksjon og resultater fra skytingen. Pressen vil her ha tilgang til trådløs skriver. Det serveres vann, kaffe og kaffemat kontinuerlig. Rommet vil være betjent og åpent fra morgen til kveld hver dag under hele stevnet.

Internett på arenaen
Arrangøren etablerer egen internettilgang via WIFI på arenaområdet. I tillegg dekkes området av 4G fra eksterne leverandører.

Pressetreff
Mandag den 01.08.16 arrangeres det pressetreff for de som ønsker å delta. (se egen påmelding). Pressetreffet gjennomføres i samarbeid med DFS, og finner sted på Skjærhaug gård – ca. 20 min fra stadion. Vi setter opp buss til og fra arrangementet.

Overnatting
Offentlig overnattingskapasitet (hotell) nært stevneområdet er begrenset. Det er imidlertid i samarbeid med DFS fordelt et antall hotellrom til dette formål. Pressemedarbeidere som f.eks. skal kombinere skyting og journalistisk arbeid må ta kontakt med innkvarteringsansvarlig for LS 2016 (Eva Rubbås-Risvik: innkvartering@ls2016.no ev. mob.tlf. 99517093) for å ordne dette. Hovedskyttercamp for stevnet ligger i umiddelbar avstand fra arenaen.

Parkering
Arrangøren etablerer en stor parkeringsplass like ved arena. Det settes av et antall parkeringsplasser spesielt beregnet for pressen her.

Akkreditering
Akkreditering for pressen skjer via arrangørens webside. Ved å følge linken under, kan pressemedarbeidere skaffe seg akkreditering m.m via skjemaet som ligger her. Arrangøren bestreber seg også på å sende egen e-post til alle landets medier med invitasjon og henvisning til samme link.
Alle akkrediterte pressemedarbeidere får utdelt eget akkrediteringskort merket «Presse» ved ankomst.
Siste frist for akkreditering er satt til 20.06.2016.

Link:http://www.arrangeit.no/paamelding.php?id=1170

Ansvarlig
For pressetjenesten under LS 2016 er
Fredrik Hanssen
Mob 97048716
E-post: fredrik@solbergnes.no

Comments are closed